สพป.เชียงใหม่ เขต 2
 
 
 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่แตง
 
นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 เดินทางไปปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่แตง ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดง ต.อินทขิล เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 เดินทางไปปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่แตง ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดง ต.อินทขิล เพื่อร่วมให้ข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนต่อคณะนักวิชาการ คุณจิติภัสร์ จิระโชติอนันต์ และคุณพัชรา เอี่ยมกิจการ นักวิชาการจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

image

นายณรงค์ ลุมมา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในภาพของความสำเร็จ รวมทั้งการดำเนินงานบูรณาการการเรียนการสอนตามแนวทางพระราชดำริ การเรียนการสอนเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาเพื่อการดำรงตนตามแนวปรัชญาฯแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งได้รับฟังแนวคิดข้อเสนอของผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่เขต 2 และคณะจาก สสค.เพื่อจะได้วางแผนในการจัดหลักสูตรให้เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ในมิติของเวลาเรียน จากนั้นนายณรงค์ ฯ ได้นำคณะชมพื้นที่การจัดการเรียนการสอน ในพื้นที่การทำเกษตร การประมง

ภาพและข่าวโดย :: นางกรศิริ กรองสุดยอด
 
 
[ รวมภารกิจสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::