สพป.เชียงใหม่ เขต 2
 
 
 สพป.เชียงใหม่เขต 2 พัฒนาครูวิทย์
 
สพป.เชียงใหม่เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนของครูในสังกัด มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอน จำนวน 118 คน พร้อมกับได้กล่าวถึงวิธีการอบรมว่า ได้จัดผู้เข้าอบรม เข้าศึกษาตามฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐาน ประวัติอาคิมิดิส ฐานลายนิ้วมือ ฐานกรด ฐานทิศทางลม ฐานพันธุกรรมกับสังคม ฐานผงปริศนา ฐานกล่องควันปริศนา และฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ที

image

ทางด้านนางเยาวณี มาประเสิรฐ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า วิทยากรร่วมดำเนินการ ประกอบด้วยครูวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประกอบด้วย อ.วันเพ็ญ อุทัยผล อ.พวงพะยอม วุฒิธนากร อ.ปรียานุช ศรีทัน อ.ลัดดา กาวี อ.อิสรีย์ สถาสถิต อ.ทรงศรี ศิริจันทร์ชื่น อ.วลี จักรคำปัน อ.สุภัทรา ทิพย์ประสิทธิ์ อ.สังวาลย์ เขตคาม อ.กนกวรรณ เกิดกูล และอ.อัปสร ศิลปจารย์ ในการจัดอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24-25 มิถุนายน 2556 ได้รับเกียรติจาก นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก

ภาพและข่าวโดย :: นางกรศิริ กรองสุดยอด
 
 
[ รวมภารกิจสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่ ]
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::