สพป.เชียงใหม่ เขต 2
2014-07-24 23:03.01 2013-11-11 10:20:01
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 2 แจ้งผลการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 2 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
22 / 11 / 2557 สันมหาพนวิทยา
2 แจ้งตารางการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแม่แตง“แม่แตงเกมส์ ครั้งที่ 18”ประจำปี 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ 0885473686 ครูพิศาล 
[ไฟล์แนบ]
21 / 11 / 2557 ชุมชนวัดช่อแล
3 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแม่แตง ปีการศึกษา ๒๕๕๗
“แม่แตงเกมส์”
 
[ไฟล์แนบ]
20 / 11 / 2557 ชุมชนวัดช่อแล
4 ประกาศ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 1
เรื่อง แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง/พนักงานบริการ/อัตราจ้างนักการภารโรง
 
[ไฟล์แนบ]
20 / 11 / 2557 ชุมชนวัดช่อแล
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
19 / 11 / 2557 บ้านแม่โจ้
6 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3 ขอเชิญประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา , บ้านบวกหมื้อ , วัดห้วยไร่ , สันป่ายางวิทยาคาร, สันป่าตึงวิทยาคาร ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา  
[ไฟล์แนบ]
19 / 11 / 2557 สันป่าสักวิทยา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนบ้านป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-21 พฤศจิกายน 2557 โดยกำหนดดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เริ่มต้  11 / 11 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
2 เชิญรับชมรายการโทรทัศน์ รายการตามไปดูครูทำดี ตอน แทปเล็ตบนดอย นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของครูต้นแบบด้านเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ทาง NBT เชียงใหม่ ในวันศุกร์
ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 - 16.00 น.
 
02 / 10 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
3 เชิญภาครัฐและเอกชน องค์กรทางการศึกษา ผู้สนใจ เข้าชมเวปไชต์ศูนย์บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ได้ที่ http://202.143.190.58/smsmhs2  05 / 09 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
4 การกำกับ ติดตามและการตรวจสอบการดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
[ประกาศ]
05 / 09 / 2557 นางสาวจีรวัฒน์ ใจจิตต์
5 เชิญรับชม รายการตามไปดูครูทำดี เรื่องราวของครูดีนักเรียนเด่น ประเด็นการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ทาง NBT เชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2557 ช่วงเวลา 16.00 -16.30 น.   31 / 07 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
6 เลื่อนการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกหลักสูตร 
[ประกาศ]
24 / 07 / 2557 นางสุระพิน ชมชื่น
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 08 / 10 / 2557 วัดท่าข้าม
2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล 05 / 09 / 2557 บ้านแม่สา
3 ประกาศสอบราคาซื้ออาหาร ชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 20 / 08 / 2557 ป่าแป๋วิทยา
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการสอบราคาซื้ออาหาร ชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 18 / 08 / 2557 บ้านแม่ขะปู
5 ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนเครื่องนอนและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
ภาคเรียนที่ 1 /2557
14 / 08 / 2557 บ้านเมืองกื้ด
6 สอบราคาซื้ออาหาร ชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 05 / 08 / 2557 บ้านแม่ขะปู
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2558
 

[ไฟล์ประกาศ]
30 / 10 / 2557 โรงเรียนวัดแม่กะ
2 ประกาศ โรงเรียนวัดแม่กะ
เรื่อง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

[ไฟล์ประกาศ]
28 / 10 / 2557 โรงเรียนวัดแม่กะ
3 ประกาศโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
 

[ไฟล์ประกาศ]
20 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 
[ไฟล์ประกาศ]
17 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ
5 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
ตามตามที่ นางสาวกันทิมา คงเซ่ง บุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทำหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสัญญาจ้าง ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินงานของโรงเรียน เป 

[ไฟล์ประกาศ]
13 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
6 แจ้งผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 10 / 2557 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
ดูทั้งหมด >>
 
คู่มือมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2557
คู่มือการปฏิบัติราชการ 2557
คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2557
แผนแม่บทการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
คู่มือบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน2557
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
e-filing เดิม
OBEC Gateway
ศูนย์จัดการความรู้
ตามไปดูครูทำดี
สวท.93.25
การรับนักเรียน
sms MOE
Facebook Fanpage
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สกสคเชียงใหม่
คุรุสภา
 
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 4 พย.2556
วันนี้
270
เมื่อวาน
310
เดือนนี้
10,684
เดือนที่แล้ว
13,854
ปีนี้
142,965
ปีที่แล้ว
24,712
 
 
 
 
 
www.cme2.go.th
image
รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗
จากโรงเรียน ::วัดแม่กะ อำเภอแม่แตง
image
รงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันประกวดวาดภาพ Lanna Thai Art & Culture ครั้งที่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงอ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการเกษตรในโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
การเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning (BBL) โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
 
 
 
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานผลการใช้ชุดสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดย ::
 นางนำมัย แก้วหล้า เมื่อ ::  14/11/2557
เรื่อง :: รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ด้วย ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์นันทนาการ  
โดย ::
 นางรุจินันท์ โสภาพิมพ์ เมื่อ ::  13/11/2557
เรื่อง :: เด็กหญิงลัดดากับหมาปุ้มปุ้ย แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องบทประยุกต์ คณิตศาสตร์ป6 
โดย ::
 นางสาวลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ เมื่อ ::  9/11/2557
เรื่อง :: การรายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนโดยใช้บทเรียน โปรแกรมแบบมัลติพอยต์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ไม่ตรงมาตรา ที่เรีย 
โดย ::
 นางธัญรัศม์ ทิพากร เมื่อ ::  21/10/2557
เรื่อง :: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรูปแบบซิปป้าโมเดล เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดย ::
 อารยา เมื่อ ::  8/10/2557
เรื่อง :: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนเรื่อง พหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โดย ::
 อาราม เมื่อ ::  8/10/2557

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 
 
:: ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ::
 
 
 
 
 
 
:: หน่วยงานภายใน
เบอร์โทรศัพท์สายตรง
:: ข้อมูลองค์กร
  :: ระบบสำนักงานอัตโนมัต
๐ กลุ่มอำนวยการ
053-465374
  เกี่ยวกับสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ระบบข้อมูลบุคลากรเขตพื้นที่
๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
0
  โครงสร้างการบริหารงาน ระบบภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ
๐ กลุ่มนโยบายและแผน
053-465372
  ข้อมูลบุคลากร ระบบแจ้งประกาศข่าว
๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
๐ หน่วยตรวจสอบภายใน
0
  แผนที่ตั้งสำนักงาน / กลุ่ม / หน่วย / กลุ่มงาน ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการ
๐ กลุ่มนิเทศติดตามและเมินผลฯ
0
  ๐ ปฏิทินกำหนดการ ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
๐ กลุ่มงานส่งเสิรมการจัดการศึกษาเอกชน
0
  ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร ระบบงานฝากข่าวภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน
๐ กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0
  ภาพข่าวกิจกรรมทั่วไป ระบบงานฝากประกาศข่าวโรงเรียน
๐ ศูนย์เทคโนโลยีการสื่อสารและไอซีที
081-9983112
  ๐ กระดานข่าวถาม/ตอบ   ระบบงานบริการถามตอบปัญหา FAQ
       
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.