สพป.เชียงใหม่ เขต 2
2014-04-11 12:37.01 2014-02-26 00:36.01 2013-11-11 10:20:01 2013-09-0300:41:00
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง มเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป๋นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12-18 ตำแหน่ง กำหนดยื่นใบสมัคร 11-26 เมษายน 2557 ดาวน์โหลดใบสมัครที่้https://www.facebook.com/northfangvocationalcollege   19 / 04 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
2 ผลการพิจารณาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ (ประกาศรายชื่อ) 
[ไฟล์แนบ]
09 / 04 / 2557 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์
3 แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้โทรศัพท๋ภายในสำนักงานสามารถใช้งานได้แล้วครับ ขออภัยในความไม่สะดวก..กลุ่มอำนวยการ  09 / 04 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
4 ประกาศ ขณะนี้โทรศัพท์ภายในสำนักงานฯ เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ กำลังอยู่ระหว่างการซ่อม จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้จะประกาศให้ทราบต่อไป...กลุ่มอำนวยการ  08 / 04 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
5 ขอเชิญชวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในวันที่ 18 เมษยน 2557 ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  08 / 04 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
6 ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่ รุ่นรหัส 14,16 จะรดน้ำดำหัวตัวแทนคณาจารย์ ในวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. ณ รร.จิตราวิทยา อ.เมืองเชียงใหม่ ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมงานโดยทั่วกัน (ประธานชมรม : วิชัย มั่นชา)  04 / 04 / 2557 นายโสภณ ชัยเพ็ชร
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๗ 
[ประกาศ]
11 / 04 / 2557 นางสาวนภัทสกร พิทักษ์
2 การรับนักเรียนจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557 
[ประกาศ]
25 / 03 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
3 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอนฯ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (แก้ไขใหม่) 
[ประกาศ]
04 / 02 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
4 ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน 
[ประกาศ]
17 / 01 / 2557 นางสาวพรทิพย์ เดชชัยยศ
5 คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ 
[ประกาศ]
13 / 01 / 2557 นางสาวดรุณี มณีธร
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ประจำปี ๒๕๕๖ 
[ประกาศ]
03 / 01 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 18 / 04 / 2557 บ้านหนองปลามัน
2 ประกาศผู้มีสิทธิคัดเลือกสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 17 / 04 / 2557 บ้านหนองปลามัน
3 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 08 / 04 / 2557 ป่าจี้วังแดงวิทยา
4 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑๖ รายการ 06 / 04 / 2557 สันทรายหลวง
5 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสันมหาพนวิทยา ปีการศึกษา2557 06 / 04 / 2557 สันมหาพนวิทยา
6 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนสันมหาพนวิทยา ปีการศึกษา2557  06 / 04 / 2557 สันมหาพนวิทยา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศโรงเรียนบ้านริมใต้
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
10 / 04 / 2557 โรงเรียนบ้านริมใต้
2 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกทั่วไป  
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 04 / 2557 โรงเรียนบ้านริมใต้
3 โรงเรียนบ้านหลักปัน ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 04 / 2557 โรงเรียนบ้านหลักปัน
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 04 / 2557 โรงเรียนพร้าวบูรพา
5 แจ้งชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูคอมพิวเตอร์ 
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 03 / 2557 โรงเรียนบ้านหลักปัน
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน 
[ไฟล์ประกาศ]
31 / 03 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่โจ้
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
งานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการ
ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการ
KM Center
ObecMail for EGP
DMC2013
ระบบมัลติมีเดีย
ระบบลงทะเบียน/พิมพ์วุฒิบัตร
 
คู่มือมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2557
คู่มือการปฏิบัติราชการ 2557
คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2557
เว็บไซต์องค์คณะบุคคล - สพป.เชียงใหม่ เขต
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
e-filing เดิม
OBEC Gateway
การรับนักเรียน
sms MOE
Facebook Fanpage
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สกสคเชียงใหม่
คุรุสภา
 
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 4 พย.2556
วันนี้
125
เมื่อวาน
208
เดือนนี้
4,947
เดือนที่แล้ว
11,546
ปีนี้
43,200
ปีที่แล้ว
24,712
 
 
 
 
 
www.cme2.go.th
image
ปฐมวัย"เล่นเรียนรู้"
จากโรงเรียน ::บ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
image
เล่น-เรียน-รู้ (Play and Learn)
จากโรงเรียน ::บ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
image
การพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมองของเด็กปฐมวัย
จากโรงเรียน ::บ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
image
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
จากโรงเรียน ::บ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
image
โรงเรียนร่ำเปิงวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ฯ
จากโรงเรียน ::ร่ำเปิงวิทยา อำเภอแม่แตง
image
ผลการการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่
จากโรงเรียน ::บ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม
image
ประกวดโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 7
จากโรงเรียน ::บ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม
 
 
 
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: การพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ โดยใช้เกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 
โดย ::
 นางสุธีมณฑ์ คนมั่น เมื่อ ::  7/4/2557
เรื่อง :: บทคัดย่อชุดพลเมืองดีในวิถีชีวิตสังคมไทย  
โดย ::
 นางนิภา โกวิทวาณิชย์ เมื่อ ::  31/3/2557
เรื่อง :: สื่อ CAI ชั้นประถมทุกวิชา โหลดเพิ่มได้ที่ http://www.laddaladda.wordpress.com 
โดย ::
 นางสาวลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ เมื่อ ::  19/3/2557
เรื่อง :: e-book สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ป.4-ป.6 สำหรับติวเข้มo-netและสอบเข้าม.1 
โดย ::
 ลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ เมื่อ ::  29/1/2557
เรื่อง :: บทคัดย่อวิจัยชุดการสอนอิงประสบการณ์ 
โดย ::
 นางลาวัลย์ คอทอง เมื่อ ::  26/12/2556
เรื่อง :: บทคัดย่อรายงานCAIการสอนโครงงาน 
โดย ::
 นางลาวัลย์ คอทอง เมื่อ ::  26/12/2556

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 
 
:: ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ::
 
 
 
 
 
:: หน่วยงานภายใน
เบอร์โทรศัพท์สายตรง
:: ข้อมูลองค์กร
  :: ระบบสำนักงานอัตโนมัต
๐ กลุ่มอำนวยการ
053-465374
  เกี่ยวกับสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ระบบข้อมูลบุคลากรเขตพื้นที่
๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
0
  โครงสร้างการบริหารงาน ระบบภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ
๐ กลุ่มนโยบายและแผน
053-465372
  ข้อมูลบุคลากร ระบบแจ้งประกาศข่าว
๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
๐ หน่วยตรวจสอบภายใน
0
  แผนที่ตั้งสำนักงาน / กลุ่ม / หน่วย / กลุ่มงาน ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการ
๐ กลุ่มนิเทศติดตามและเมินผลฯ
0
  ๐ ปฏิทินกำหนดการ ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
๐ กลุ่มงานส่งเสิรมการจัดการศึกษาเอกชน
0
  ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร ระบบงานฝากข่าวภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน
๐ กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0
  ภาพข่าวกิจกรรมทั่วไป ระบบงานฝากประกาศข่าวโรงเรียน
๐ ศูนย์เทคโนโลยีการสื่อสารและไอซีที
081-9983112
  ๐ กระดานข่าวถาม/ตอบ   ระบบงานบริการถามตอบปัญหา FAQ
       
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.