สพป.เชียงใหม่ เขต 2
2014-08-01 14:20.01 2014-07-24 23:03.01 2013-11-11 10:20:01
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันคัดเลือกกีฬานักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
[ไฟล์แนบ]
02 / 10 / 2557 บ้านเป้าวิทยาคาร
2 ด่วนที่สุด !!! แจ้งให้คณะครูที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2557 ได้ที่ http://north64.sillapa.net/sp-cnx2/  01 / 10 / 2557 นางสุมิตรา กันธิยะ
3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่ออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 09 / 2557 นางจีระนันท์ แก้วเรือน
4 ประกาศแจ้งการส่งเล่มรายงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ประถม ป.4-6 5 และระดับมัธยมตอนต้น ส่งเล่มรายงานทีมละ 5 เล่ม ในวันแข่งขัน ที่กรรมการตัดสิน ตอนเช้าก่อนการแข่งขัน -โรงเรียนที่ส่งมาแล้ว ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันศรี , บ้านแจ่งกู่เรือง วัดปางเติม มารับคืนได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางอัธยา) ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 57  29 / 09 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
29 / 09 / 2557 บ้านต้นผึ้ง
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
26 / 09 / 2557 บ้านต้นผึ้ง
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 เชิญรับชมรายการโทรทัศน์ รายการตามไปดูครูทำดี ตอน แทปเล็ตบนดอย นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของครูต้นแบบด้านเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ทาง NBT เชียงใหม่ ในวันศุกร์
ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 - 16.00 น.
 
02 / 10 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
2 เชิญภาครัฐและเอกชน องค์กรทางการศึกษา ผู้สนใจ เข้าชมเวปไชต์ศูนย์บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ได้ที่ http://202.143.190.58/smsmhs2  05 / 09 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
3 การกำกับ ติดตามและการตรวจสอบการดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
[ประกาศ]
05 / 09 / 2557 นางสาวจีรวัฒน์ ใจจิตต์
4 เชิญรับชม รายการตามไปดูครูทำดี เรื่องราวของครูดีนักเรียนเด่น ประเด็นการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ทาง NBT เชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2557 ช่วงเวลา 16.00 -16.30 น.   31 / 07 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
5 เลื่อนการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกหลักสูตร 
[ประกาศ]
24 / 07 / 2557 นางสุระพิน ชมชื่น
6 สพป.เชียงใหม่เขต ๒ กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ประธาน อ.ก.ค.ศ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ นายชุมพล รินคำ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.00 น. ณ อาคารโชติการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทั้งนี้เจ้าภาพได้กำหนดพพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานบ้านแม่โจ้ วันที่ 24
 
21 / 07 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล 05 / 09 / 2557 บ้านแม่สา
2 ประกาศสอบราคาซื้ออาหาร ชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 20 / 08 / 2557 ป่าแป๋วิทยา
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการสอบราคาซื้ออาหาร ชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 18 / 08 / 2557 บ้านแม่ขะปู
4 ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนเครื่องนอนและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
ภาคเรียนที่ 1 /2557
14 / 08 / 2557 บ้านเมืองกื้ด
5 สอบราคาซื้ออาหาร ชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 05 / 08 / 2557 บ้านแม่ขะปู
6 ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์(งบบริจาค) 28 / 07 / 2557 บ้านหนองปลามัน
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศโรงเรียน เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๒ อำเภอแม่ริม
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
 

[ไฟล์ประกาศ]
02 / 10 / 2557 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
2 ประกาศ ผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านกองแหะ อ.แม่ริม 

[ไฟล์ประกาศ]
01 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านกองแหะ
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม สพป.เชียงใหม่ เขต 2
1. นางปวีณา สาลีรัมย์
2. นางสาวจันทกร จ่าซู
3. นางสาวนพมาศ มอญไข่
4. นางสาวพิมพิลัย  

[ไฟล์ประกาศ]
30 / 09 / 2557 โรงเรียนบ้านกองแหะ
4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
 

[ไฟล์ประกาศ]
26 / 09 / 2557 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ) จำนวน 1 อัตรา สมัครภายใน 24 - 29 กันยายน 2557 
[ไฟล์ประกาศ]
24 / 09 / 2557 โรงเรียนวัดบ้านป้อก
6 ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 
[ไฟล์ประกาศ]
24 / 09 / 2557 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา
ดูทั้งหมด >>
 
คู่มือมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2557
คู่มือการปฏิบัติราชการ 2557
คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2557
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน2557
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
e-filing เดิม
OBEC Gateway
การรับนักเรียน
sms MOE
Facebook Fanpage
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สกสคเชียงใหม่
คุรุสภา
 
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 4 พย.2556
วันนี้
622
เมื่อวาน
620
เดือนนี้
620
เดือนที่แล้ว
14,493
ปีนี้
119,047
ปีที่แล้ว
24,712
 
 
 
 
 
www.cme2.go.th
image
รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗
จากโรงเรียน ::วัดแม่กะ อำเภอแม่แตง
image
รงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันประกวดวาดภาพ Lanna Thai Art & Culture ครั้งที่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงอ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการเกษตรในโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
การเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning (BBL) โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
 
 
 
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ธรรมชาติของร่างกายและชีวิตมนุษย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดย ::
 นางดวงดาว อุตะมัง เมื่อ ::  19/9/2557
เรื่อง :: รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ  
โดย ::
 นางลักษณวรรณ บุญพรหม เมื่อ ::  28/8/2557
เรื่อง :: รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รู้รักร่างกาย ปลอดภัยรอบด้าน  
โดย ::
 นางสาวจิรนนท์ มั่งมูล เมื่อ ::  22/8/2557
เรื่อง :: ผลการใช้บทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพท.เชียงใหม่ เขต 2 
โดย ::
 นางยุพิน ดุมดก เมื่อ ::  4/6/2557
เรื่อง :: เอกสารสรุปการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล 
โดย ::
 นางสาวลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ เมื่อ ::  2/6/2557
เรื่อง :: แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในบัญชีคำพื้นฐาน เล่มที่ 1 มาตรา แม่ ก กา 
โดย ::
 นางสาวกัญญา เสาร์แก้ว เมื่อ ::  25/5/2557

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 
 
:: ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ::
 
 
 
 
 
 
:: หน่วยงานภายใน
เบอร์โทรศัพท์สายตรง
:: ข้อมูลองค์กร
  :: ระบบสำนักงานอัตโนมัต
๐ กลุ่มอำนวยการ
053-465374
  เกี่ยวกับสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ระบบข้อมูลบุคลากรเขตพื้นที่
๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
0
  โครงสร้างการบริหารงาน ระบบภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ
๐ กลุ่มนโยบายและแผน
053-465372
  ข้อมูลบุคลากร ระบบแจ้งประกาศข่าว
๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
๐ หน่วยตรวจสอบภายใน
0
  แผนที่ตั้งสำนักงาน / กลุ่ม / หน่วย / กลุ่มงาน ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการ
๐ กลุ่มนิเทศติดตามและเมินผลฯ
0
  ๐ ปฏิทินกำหนดการ ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
๐ กลุ่มงานส่งเสิรมการจัดการศึกษาเอกชน
0
  ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร ระบบงานฝากข่าวภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน
๐ กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0
  ภาพข่าวกิจกรรมทั่วไป ระบบงานฝากประกาศข่าวโรงเรียน
๐ ศูนย์เทคโนโลยีการสื่อสารและไอซีที
081-9983112
  ๐ กระดานข่าวถาม/ตอบ   ระบบงานบริการถามตอบปัญหา FAQ
       
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.