สพป.เชียงใหม่ เขต 2
2014-08-01 14:20.01 2014-07-24 23:03.01 2013-11-11 10:20:01
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศโรงเรียนบ้านแจ่ง***่เรือง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
 
[ไฟล์แนบ]
20 / 10 / 2557 บ้านแจ่งกู่เรือง
2 ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้ ชำระเงินค่าเสื้อโปโลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า โรงเรียนบ้านป่าลาน โรงเรียนบ้านแม่ตะละ โรงเรียนวัดแม่เลย โรงเรียนชุมชนบ้านดง โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนวัดสันทรายมูล โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านแม่โจ้ โรงเรียนบ้านโปง โรงเรียนบ้านร่มหลวง โรงเรียนบ้านสันพระเนตร โรงเรียนวัดสันคะยอม 
[ไฟล์แนบ]
15 / 10 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
3 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
14 / 10 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
4 แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การประชุมผู้บริหารโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นวันที่ 17 ต.ค.57 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
14 / 10 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
5 ขอให้โรงเรียนที่มีชื่อดังแนบ มารับเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม/เศรษฐศาสตร์ ได้ที่กลุ่มนิเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
[ไฟล์แนบ]
13 / 10 / 2557 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
13 / 10 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 เชิญรับชมรายการโทรทัศน์ รายการตามไปดูครูทำดี ตอน แทปเล็ตบนดอย นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของครูต้นแบบด้านเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว และโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ทาง NBT เชียงใหม่ ในวันศุกร์
ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 - 16.00 น.
 
02 / 10 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
2 เชิญภาครัฐและเอกชน องค์กรทางการศึกษา ผู้สนใจ เข้าชมเวปไชต์ศูนย์บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ได้ที่ http://202.143.190.58/smsmhs2  05 / 09 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
3 การกำกับ ติดตามและการตรวจสอบการดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
[ประกาศ]
05 / 09 / 2557 นางสาวจีรวัฒน์ ใจจิตต์
4 เชิญรับชม รายการตามไปดูครูทำดี เรื่องราวของครูดีนักเรียนเด่น ประเด็นการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ทาง NBT เชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2557 ช่วงเวลา 16.00 -16.30 น.   31 / 07 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
5 เลื่อนการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกหลักสูตร 
[ประกาศ]
24 / 07 / 2557 นางสุระพิน ชมชื่น
6 สพป.เชียงใหม่เขต ๒ กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ประธาน อ.ก.ค.ศ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ นายชุมพล รินคำ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.00 น. ณ อาคารโชติการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทั้งนี้เจ้าภาพได้กำหนดพพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานบ้านแม่โจ้ วันที่ 24
 
21 / 07 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 08 / 10 / 2557 วัดท่าข้าม
2 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล 05 / 09 / 2557 บ้านแม่สา
3 ประกาศสอบราคาซื้ออาหาร ชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 20 / 08 / 2557 ป่าแป๋วิทยา
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการสอบราคาซื้ออาหาร ชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 18 / 08 / 2557 บ้านแม่ขะปู
5 ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนเครื่องนอนและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
ภาคเรียนที่ 1 /2557
14 / 08 / 2557 บ้านเมืองกื้ด
6 สอบราคาซื้ออาหาร ชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 05 / 08 / 2557 บ้านแม่ขะปู
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
 

[ไฟล์ประกาศ]
20 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 
[ไฟล์ประกาศ]
17 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ
3 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
ตามตามที่ นางสาวกันทิมา คงเซ่ง บุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทำหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) ได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสัญญาจ้าง ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินงานของโรงเรียน เป 

[ไฟล์ประกาศ]
13 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
4 แจ้งผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  
[ไฟล์ประกาศ]
08 / 10 / 2557 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (งบโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
[ไฟล์ประกาศ]
07 / 10 / 2557 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2
6 โรงเรียนบ้านทับเดื่อประสงค์รับสมัครครูผู้สอน ไม่จำกัดวิชาเอก สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านทับเดื่อ วันที่ 13-16 ตุลาคม 2557 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
[ไฟล์ประกาศ]
05 / 10 / 2557 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ
ดูทั้งหมด >>
 
คู่มือมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2557
คู่มือการปฏิบัติราชการ 2557
คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2557
คู่มือบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา
แผนแม่บทการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน2557
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
e-filing เดิม
OBEC Gateway
การรับนักเรียน
sms MOE
Facebook Fanpage
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สกสคเชียงใหม่
คุรุสภา
 
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 4 พย.2556
วันนี้
37
เมื่อวาน
524
เดือนนี้
10,028
เดือนที่แล้ว
14,493
ปีนี้
128,455
ปีที่แล้ว
24,712
 
 
 
 
 
www.cme2.go.th
image
รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗
จากโรงเรียน ::วัดแม่กะ อำเภอแม่แตง
image
รงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันประกวดวาดภาพ Lanna Thai Art & Culture ครั้งที่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงอ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการเกษตรในโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
การเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning (BBL) โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
 
 
 
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรูปแบบซิปป้าโมเดล เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดย ::
 อารยา เมื่อ ::  8/10/2557
เรื่อง :: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนเรื่อง พหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โดย ::
 อาราม เมื่อ ::  8/10/2557
เรื่อง :: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนเรื่อง พหุนาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โดย ::
 อาราม เมื่อ ::  8/10/2557
เรื่อง :: รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ธรรมชาติของร่างกายและชีวิตมนุษย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดย ::
 นางดวงดาว อุตะมัง เมื่อ ::  19/9/2557
เรื่อง :: รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ  
โดย ::
 นางลักษณวรรณ บุญพรหม เมื่อ ::  28/8/2557
เรื่อง :: รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รู้รักร่างกาย ปลอดภัยรอบด้าน  
โดย ::
 นางสาวจิรนนท์ มั่งมูล เมื่อ ::  22/8/2557

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 
 
:: ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ::
 
 
 
 
 
:: หน่วยงานภายใน
เบอร์โทรศัพท์สายตรง
:: ข้อมูลองค์กร
  :: ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
๐ กลุ่มอำนวยการ
053-465374
  เกี่ยวกับสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ระบบข้อมูลบุคลากรเขตพื้นที่
๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
0
  โครงสร้างการบริหารงาน ระบบภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ
๐ กลุ่มนโยบายและแผน
053-465372
  ข้อมูลบุคลากร ระบบแจ้งประกาศข่าว
๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพฐ.
๐ หน่วยตรวจสอบภายใน
0
  แผนที่ตั้งสำนักงาน / กลุ่ม / หน่วย / กลุ่มงาน ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการ
๐ กลุ่มนิเทศติดตามและเมินผลฯ
0
  ๐ ปฏิทินกำหนดการ ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
๐ กลุ่มงานส่งเสิรมการจัดการศึกษาเอกชน
0
  ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร ระบบงานฝากข่าวภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน
๐ กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0
  ภาพข่าวกิจกรรมทั่วไป ระบบงานฝากประกาศข่าวโรงเรียน
๐ ศูนย์เทคโนโลยีการสื่อสารและไอซีที
081-9983112
  ๐ กระดานข่าวถาม/ตอบ   ระบบงานบริการถามตอบปัญหา FAQ
       
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.