สพป.เชียงใหม่ เขต 2
2014-07-17 17:03.01 2014-07-17 14:45.01 2013-11-11 10:20:01
แบบสอบถาม CMSS
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม 
[ไฟล์แนบ]
18 / 07 / 2557 วัดปางมะกล้วย
2 การประชุมเชิงปฎิบัติการงานสวนพฤกษศวสตร์โรงเรียนฯ(ตาม ร.ร.ที่แนบ) 
[ไฟล์แนบ]
17 / 07 / 2557 นางสาวนงราม ยาวิชัย
3 แจ้งผู้มีรายช่ือต่อไปนี่ กรุณาติิดต่อเจ้าหน้าที่งานสารวัตรนักเรียนโดยด่วน โทร 086-9233287 1.อ.ปรีชา ต้อตานา ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋ 2.อ.ถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านปางห้วยตาด 3.อ.สุรพงษ์ ศิริเขตต์   16 / 07 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
4 ด่วน....การยื่นแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่งภายในวันอังคารที่ 22 ก.ค. 57 ที่กลุ่มอำนวยการ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 07 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
5 แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ขอรับทุนการศึกษาบุตร สามารถส่งคำร้องขอได้ที่ ท่านรองมงคล พุทธัง ได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรฏาคม 2557  16 / 07 / 2557 นายกิตติศักดิ์ มีทรัพย์เจริญวัฒนา
6 ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมอบรมฝึกวิชาชีพ ประจำปี2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในอำเภอแม่แตงทุกโรง 
[ไฟล์แนบ]
15 / 07 / 2557 ร่ำเปิงวิทยา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 สพป.เชียงใหม่เขต ๒ กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ประธาน อ.ก.ค.ศ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ นายชุมพล รินคำ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.00 น. ณ อาคารโชติการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทั้งนี้เจ้าภาพได้กำหนดพพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานบ้านแม่โจ้ วันที่ 24
 
21 / 07 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
2 การประกวดกิจกรรมภาพชิงทุนการศึกษา 
[ประกาศ]
06 / 05 / 2557 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์
3 การรับนักเรียนจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557 
[ประกาศ]
25 / 03 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
4 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอนฯ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (แก้ไขใหม่) 
[ประกาศ]
04 / 02 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
5 ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน 
[ประกาศ]
17 / 01 / 2557 นางสาวพรทิพย์ เดชชัยยศ
6 คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ 
[ประกาศ]
13 / 01 / 2557 นางสาวดรุณี มณีธร
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ปีการศึกษา 2557 02 / 07 / 2557 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่
2 สอบราค่าจ้างทำอาหารกลางวันนักเรียนจำนวน100วัน  16 / 06 / 2557 โรงเรียนรับปาปอร์ต
3 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 21 / 05 / 2557 บ้านเจดีย์แม่ครัว
4 การคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่าย ขนม,น้ำดื่ม,และไอศกรีม สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ปีการศึกษา 2557 02 / 05 / 2557 บ้านหนองปลามัน
5 ประกาศโรงเรียนสันมหาพนวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสันมหาพนวิทยา 30 / 04 / 2557 สันมหาพนวิทยา
6 ผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 18 / 04 / 2557 บ้านหนองปลามัน
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (เอกคณิตศาสตร์) ปีงบประมาณ 2557 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 07 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่สา
2 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 05 / 2557 โรงเรียนบ้านศรีงาม
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม) 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 05 / 2557 โรงเรียนบ้านศรีงาม
4 ด้วย โรงเรียนบ้านบ้านศรีงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  

[ไฟล์ประกาศ]
05 / 05 / 2557 โรงเรียนบ้านศรีงาม
5 รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูช่วนสอนปฐมวัย 1 อัตรา 
[ไฟล์ประกาศ]
01 / 05 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
6 ประกาศโรงเรียนบ้านริมใต้
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก และขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อเป็นครูจ้างสอน
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกทั่วไป
 

[ไฟล์ประกาศ]
24 / 04 / 2557 โรงเรียนบ้านริมใต้
ดูทั้งหมด >>
 
คู่มือมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2557
คู่มือการปฏิบัติราชการ 2557
คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2557
เว็บไซต์องค์คณะบุคคล - สพป.เชียงใหม่ เขต
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
e-filing เดิม
OBEC Gateway
การรับนักเรียน
sms MOE
Facebook Fanpage
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สกสคเชียงใหม่
คุรุสภา
 
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 4 พย.2556
วันนี้
350
เมื่อวาน
540
เดือนนี้
9,762
เดือนที่แล้ว
13,529
ปีนี้
85,319
ปีที่แล้ว
24,712
 
 
 
 
 
www.cme2.go.th
image
โครงการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงอ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการเกษตรในโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
การเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning (BBL) โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
ปฐมวัย"เล่นเรียนรู้"
จากโรงเรียน ::บ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
image
เล่น-เรียน-รู้ (Play and Learn)
จากโรงเรียน ::บ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
image
การพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมองของเด็กปฐมวัย
จากโรงเรียน ::บ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
 
 
 
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: ผลการใช้บทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพท.เชียงใหม่ เขต 2 
โดย ::
 นางยุพิน ดุมดก เมื่อ ::  4/6/2557
เรื่อง :: เอกสารสรุปการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล 
โดย ::
 นางสาวลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ เมื่อ ::  2/6/2557
เรื่อง :: แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในบัญชีคำพื้นฐาน เล่มที่ 1 มาตรา แม่ ก กา 
โดย ::
 นางสาวกัญญา เสาร์แก้ว เมื่อ ::  25/5/2557
เรื่อง :: แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในบัญชีคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง  
โดย ::
 นางสาวกัญญา เสาร์แก้ว เมื่อ ::  25/5/2557
เรื่อง :: รายงานการใช้ชุดการสอน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดย ::
 นางสาวพรทิพย์ สายแวว เมื่อ ::  21/5/2557
เรื่อง :: บทคัดย่อชุดพลเมืองดีในวิถีชีวิตสังคมไทย  
โดย ::
 นางนิภา โกวิทวาณิชย์ เมื่อ ::  9/5/2557

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 
 
:: ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ::
 
 
 
 
 
 
:: หน่วยงานภายใน
เบอร์โทรศัพท์สายตรง
:: ข้อมูลองค์กร
  :: ระบบสำนักงานอัตโนมัต
๐ กลุ่มอำนวยการ
053-465374
  เกี่ยวกับสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ระบบข้อมูลบุคลากรเขตพื้นที่
๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
0
  โครงสร้างการบริหารงาน ระบบภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ
๐ กลุ่มนโยบายและแผน
053-465372
  ข้อมูลบุคลากร ระบบแจ้งประกาศข่าว
๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
๐ หน่วยตรวจสอบภายใน
0
  แผนที่ตั้งสำนักงาน / กลุ่ม / หน่วย / กลุ่มงาน ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการ
๐ กลุ่มนิเทศติดตามและเมินผลฯ
0
  ๐ ปฏิทินกำหนดการ ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
๐ กลุ่มงานส่งเสิรมการจัดการศึกษาเอกชน
0
  ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร ระบบงานฝากข่าวภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน
๐ กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0
  ภาพข่าวกิจกรรมทั่วไป ระบบงานฝากประกาศข่าวโรงเรียน
๐ ศูนย์เทคโนโลยีการสื่อสารและไอซีที
081-9983112
  ๐ กระดานข่าวถาม/ตอบ   ระบบงานบริการถามตอบปัญหา FAQ
       
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.