สพป.เชียงใหม่ เขต 2
2014-08-24 00:14.01 2014-08-01 14:20.01 2014-07-24 23:03.01 2014-07-17 17:03.01 2013-11-11 10:20:01
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ขอเชิญผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 2 ร่วมประชุมการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของครูสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
02 / 09 / 2557 สันมหาพนวิทยา
2 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและครูกีฬา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 2 เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
02 / 09 / 2557 สันมหาพนวิทยา
3 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและครูกีฬา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 2 เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
02 / 09 / 2557 สันมหาพนวิทยา
4 ด่วน !!!! ตรวจสอบรายชื่อกรรมการแข่งขัน/ประกวดทักษะวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
[ไฟล์แนบ]
02 / 09 / 2557 นางศศิวิภา ทาวงค์
5 สอบราคาจ้างรายการปรับปรุงซ่อมแซม 
[ไฟล์แนบ]
02 / 09 / 2557 สันป่ายางวิทยาคาร
6 รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง ๑  
[ไฟล์แนบ]
01 / 09 / 2557 วัดแม่เลย
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 เชิญรับชม รายการตามไปดูครูทำดี เรื่องราวของครูดีนักเรียนเด่น ประเด็นการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ทาง NBT เชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2557 ช่วงเวลา 16.00 -16.30 น.   31 / 07 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
2 เลื่อนการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกหลักสูตร 
[ประกาศ]
24 / 07 / 2557 นางสุระพิน ชมชื่น
3 สพป.เชียงใหม่เขต ๒ กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ประธาน อ.ก.ค.ศ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ นายชุมพล รินคำ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.00 น. ณ อาคารโชติการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทั้งนี้เจ้าภาพได้กำหนดพพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานบ้านแม่โจ้ วันที่ 24
 
21 / 07 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
4 การประกวดกิจกรรมภาพชิงทุนการศึกษา 
[ประกาศ]
06 / 05 / 2557 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์
5 การรับนักเรียนจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557 
[ประกาศ]
25 / 03 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
6 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอนฯ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 (แก้ไขใหม่) 
[ประกาศ]
04 / 02 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศสอบราคาซื้ออาหาร ชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนป่าแป๋วิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 20 / 08 / 2557 ป่าแป๋วิทยา
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการสอบราคาซื้ออาหาร ชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 18 / 08 / 2557 บ้านแม่ขะปู
3 ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนเครื่องนอนและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
ภาคเรียนที่ 1 /2557
14 / 08 / 2557 บ้านเมืองกื้ด
4 สอบราคาซื้ออาหาร ชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 05 / 08 / 2557 บ้านแม่ขะปู
5 ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์(งบบริจาค) 28 / 07 / 2557 บ้านหนองปลามัน
6 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ปีการศึกษา 2557 02 / 07 / 2557 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
 

[ไฟล์ประกาศ]
31 / 07 / 2557 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย
2 ประกาศโรงเรียนวัดปางมะกล้วย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
 

[ไฟล์ประกาศ]
29 / 07 / 2557 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย
3 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (เอกคณิตศาสตร์) ปีงบประมาณ 2557 
[ไฟล์ประกาศ]
03 / 07 / 2557 โรงเรียนบ้านแม่สา
4 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน 
[ไฟล์ประกาศ]
13 / 05 / 2557 โรงเรียนบ้านศรีงาม
5 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม) 
[ไฟล์ประกาศ]
12 / 05 / 2557 โรงเรียนบ้านศรีงาม
6 ด้วย โรงเรียนบ้านบ้านศรีงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  

[ไฟล์ประกาศ]
05 / 05 / 2557 โรงเรียนบ้านศรีงาม
ดูทั้งหมด >>
 
คู่มือมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2557
คู่มือการปฏิบัติราชการ 2557
คู่มือตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2557
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน2557
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
e-filing เดิม
OBEC Gateway
การรับนักเรียน
sms MOE
Facebook Fanpage
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สกสคเชียงใหม่
คุรุสภา
 
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 4 พย.2556
วันนี้
418
เมื่อวาน
552
เดือนนี้
552
เดือนที่แล้ว
14,150
ปีนี้
104,486
ปีที่แล้ว
24,712
 
 
 
 
 
www.cme2.go.th
image
โครงการสวนสมุนไพรในโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการคัดแยกขยะภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงอ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
โครงการเกษตรในโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
การเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning (BBL) โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
จากโรงเรียน ::บ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย
image
ปฐมวัย"เล่นเรียนรู้"
จากโรงเรียน ::บ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
image
เล่น-เรียน-รู้ (Play and Learn)
จากโรงเรียน ::บ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
 
 
 
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ  
โดย ::
 นางลักษณวรรณ บุญพรหม เมื่อ ::  28/8/2557
เรื่อง :: รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รู้รักร่างกาย ปลอดภัยรอบด้าน  
โดย ::
 นางสาวจิรนนท์ มั่งมูล เมื่อ ::  22/8/2557
เรื่อง :: ผลการใช้บทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพท.เชียงใหม่ เขต 2 
โดย ::
 นางยุพิน ดุมดก เมื่อ ::  4/6/2557
เรื่อง :: เอกสารสรุปการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล 
โดย ::
 นางสาวลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ เมื่อ ::  2/6/2557
เรื่อง :: แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในบัญชีคำพื้นฐาน เล่มที่ 1 มาตรา แม่ ก กา 
โดย ::
 นางสาวกัญญา เสาร์แก้ว เมื่อ ::  25/5/2557
เรื่อง :: แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำในบัญชีคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง  
โดย ::
 นางสาวกัญญา เสาร์แก้ว เมื่อ ::  25/5/2557

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 
 
:: ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ::
 
 
 
 
 
 
:: หน่วยงานภายใน
เบอร์โทรศัพท์สายตรง
:: ข้อมูลองค์กร
  :: ระบบสำนักงานอัตโนมัต
๐ กลุ่มอำนวยการ
053-465374
  เกี่ยวกับสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ระบบข้อมูลบุคลากรเขตพื้นที่
๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล
0
  โครงสร้างการบริหารงาน ระบบภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ
๐ กลุ่มนโยบายและแผน
053-465372
  ข้อมูลบุคลากร ระบบแจ้งประกาศข่าว
๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์
๐ หน่วยตรวจสอบภายใน
0
  แผนที่ตั้งสำนักงาน / กลุ่ม / หน่วย / กลุ่มงาน ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการ
๐ กลุ่มนิเทศติดตามและเมินผลฯ
0
  ๐ ปฏิทินกำหนดการ ระบบงานบัญชีเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
๐ กลุ่มงานส่งเสิรมการจัดการศึกษาเอกชน
0
  ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร ระบบงานฝากข่าวภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน
๐ กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0
  ภาพข่าวกิจกรรมทั่วไป ระบบงานฝากประกาศข่าวโรงเรียน
๐ ศูนย์เทคโนโลยีการสื่อสารและไอซีที
081-9983112
  ๐ กระดานข่าวถาม/ตอบ   ระบบงานบริการถามตอบปัญหา FAQ
       
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.